Жидачів. ДНЗ «Барвінок»
Навчальний процес

 

 

     Педагогічним колективом головна увага  зосереджена на максимальне охоплення дошкільною освітою всіх дітей та надання їм якісної дошкільної освіти, охорону життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку, актуалізації питань безпеки життєдіяльності.

       Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти  забезпечується освітньою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагогічний колектив  керується Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних закладах у 2015-2016 н.р. Також  відстежується оперативна інформація про про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу.

      Підвищенню якості дошкільної освіти  сприяє тісна співпраця ДНЗ з батьківською громадою,особливо з молодими батьками, школою.

       Збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки – один із пріоритетних напрямів роботи  дошкільного навчального закладу. Зважаючи на це,  колективом дошкільної установи ставить за мету вирішення ряду важливих завдань:

-створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини;

-формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

-виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят;підготовка дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями тощо.

  Практична реалізація цих завдань передбачає створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками, що включає комплекс взаємопов’язаних заходів.

   Для підвищення професійної майстерності педагогів та інших працівників із зазначеного питання  використовуються різнопланові форми роботи: педагогічні ради, інструктажі з техніки безпеки, консультації, семінари, майстер-класи, практичні тренінги, круглі столи, творчі лабораторії, інтерактивні ділові ігри, оформлення тематичних стендів і санітарних бюлетенів, проведення конкурсів-оглядів, облаштування виставок та ін.

   При організації освітньої роботи з формування основ безпечної поведінки у дітей дошкільного віку перевага   надавється  спостереженням, екскурсіям, цільовим прогулянкам, довірчим бесідам та розмовам віч-на-віч, моделюванню та аналізу проблемних ситуацій, різним видам ігрової, трудової  та пошуково-дослідницької діяльності, інтегрованим заняттям, розробленню спільних проектів, проведенню розваг, "Днів та тижнів безпеки".

Важливий чинник ефективності роботи з питань безпеки життєдіяльності – тісна взаємодія між батьками та педагогами. Для цього  батьки  залучаються до різних заходів: практичних семінарів-тренінгів, консультацій, родинних клубів за інтересами, участі у спільних проектах, виставках, розвагах і святах.

 

 

 

Проблема:  "  Формування  різнобічно  розвиненої,  духовно  багатої,  оптимістично  та  патріотично  налаштованої  особистості,  починаючи  з  перших  років  життя  дитини  і  завершуючи  її  вступом  до  школи"

 

       Основні завдання на 2015-2016 н.р.:

1.Формування  екологічної  культури  дошкільнят,  природоохоронної  свідомості  та  бережливого  ставлення  до  природи.

 

2.Вдосконалення  українського  мовлення  дітей  дошкільного  віку,  їх  мовленнєвої  компетентності,  робота  над  лексичною,  фонематичною,  граматичною  та  комунікативною  функціями  мовлення.

 

3.Виховання  у  дітей  патріотичних  почуттів,  національної  гордості  та  самосвідомості,  формування  активної  громадянської  та  патріотичної  позиції.