Жидачів. ДНЗ «Барвінок»
Сторінка музкерівника

 

   музичний  керівник - Порвіш  Мар'яна  Степанівна

 

                       педагогічний  стаж - 15  років                       

 

                       освіта - вища

   

                       кваліфікаційна  категорія - "Спеціаліст  вищої  категорії"  

  музичний  керівник - Мадараш  Вікторія  Володимирівна

 

                     педагогічний  стаж -  17  років,  на даній  посаді - 15  років

 

                      освіта - базова  вища,  7  тарифний  розряд

 

   

 

Розвиток музичного сприймання дошкільників як засіб формування творчої особистості

       

       Сприймання музики передує всім іншим видам музичної діяльності дошкільника. Розгортання музичного твору у часі потребує від дитини активного спостереження за розвитком музичного образу. Якщо дошкільник може співвіднести музичний образ із життєвими явищами, орієнтується у засобах музичної виразності, він може продуктивно використовувати сприйняті образи під час виконання музичних творів, у творчих імпровізаціях. Без розвинутого музичного сприймання продуктивна творчість дошкільника у процесі музичної діяльності зводиться до наслідування.

       У   Програмі  розвитку  дітей  дошкільного  віку  «Українське  дошкілля» наголошується на необхідності  не лише підтримувати бажання дітей слухати музику, але й розвивати вміння творчо використовувати накопичений музичний досвід у повсякденному житті. Це можливо лише за умови добре розвиненого музичного сприймання. Засвоївши способи сприймання, що спрямовані на вслуховування   в   звуки музики, дитина отримує можливість самостійно оцінити почуте, творчо працювати його, самовиразитися, створити свої перші імпровізації.

       Сприймання музики дитиною у дошкільному закладі відбувається під час музичних занять та у повсякденні. Крім спеціально організованого слухання музики,  музичне заняття містить спів, музично-ритмічні рухи, гру на музичних інструментах, імпровізацію на дитячих інструментах, пісенну, музично-ігрову та танцювальну творчість. 

       Робота зі слухання музики має спиратися на такі принципи організації музичних занять із дітьми:

·        використання синтезу мистецтв на музичних заняттях;

·        включення слухання музики до інших видів музичної діяльності дітей –  співу, гри на дитячих музичних інструментах, музично-ритмічної діяльності  тощо.

       Це необхідно для розвитку вміння застосовувати накопичений емоційний матеріал у споріднених видах діяльності .

              Щоб навчити дітей сприймати музичні засоби виразності, необхідно використовувати низку творчих завдань. Для оптимального сприймання та засвоєння певного музичного засобу виразності треба спрямовувати увагу дітей на встановлення зв’язку між конкретним художнім образом та його втіленням. У цьому допоможуть різноманітні   типи творчих завдань.

І  тип   -  переведення образу з одного художнього ряду в інший. Перший тип завдань містить художнє, рухове, колірне, темброво-інструментальне моделювання музики та складання художніх колекцій. Мета таких завдань – звернути увагу дітей на зв'язок засобів виразності, художнього рішення з характером музичного образу.

ІІ  тип -  – внутрішньо предметні зіставлення. Під час виконання творчих завдань другого типу застосовуються зіставлення контрастних музичних творів. З метою ускладнення завдання поступово зменшується контрастність образів.

ІІІ  тип  – на асоціативне мислення (передбачає  вміння дивитися і бачити, слухати і чути, допомагає формувати у дітей навички порівняльного аналізу у процесі суджень).

      Такі варіанти завдань, відхід від стереотипної структури надають музичному заняттю  жвавості, сприяють розвитку творчої ініціативи дітей, проявам їхньої фантазії та оригінальності мислення.